" Riolering "

     Bedrijfsinformatie

 

 

     Het leggen van beton- en PVC buis- rioleringen. ( foto )

     Het leggen van duikers in sloten en kanalen.

     Het ontstoppen en herstellen van rioleringen.

     Plaatsen van pompputten.