Bedrijfsinformatie                                                                                                                                                           klik op de foto's

" Grondwerken "                                                                                                             

 

     Ontgraven van bouwputten, wegen, sloten en bedrijfsterreinen.                                                                    Baggerwerken. ( foto )

     Grondtranssport.                                                                                                                                        Spitten, bewerken en inzaaien. ( foto )

     Aanleggen en profileren van zandbanen t.b.v. verhardingen. ( dia presentatie )           Aanbrengen van grondverbetering.

     Het profileren en afwerken van bermen en terreinen.