" Funderingen "

    Bedrijfsinformatie

 

 

     Aanbrengen van in het werk gestorte beton- boorpalen.

     Aanbrengen prefabfunderingen of voeten.

     Aanbrengen en verdichten van zand en puin- fundaties.